Xa teño conta Únete!
×
 • Non tes notificacións novas

Regras de uso

Benvidos ao portal de participación e comunicación do Concello de Culleredo. A continuación atoparás descritas as normas de participación do Portal.

Obxectivo do portal

A través deste Portal, o Concello quere fomentar a participación cidadá na xestión da cidade, implicándoa na xeración de ideas e opinións propias, para mellorar a súa calidade de vida. É unha aposta decidida por unha xestión máis próxima á cidadanía que permita recibir as súas opinións e tamén crear canles de comunicación directas co goberno municipal, contribuíndo a tomar as mellores decisións para o interese xeral.

A participación (entendida como participación activa máis aló da lectura do presente contido) no portal de participación do Concello de Culleredo está regulada polas presentes condicións de uso que obrigan a todas as persoas que participen nesta web.

O Concello resérvase o dereito de modificar as presentes condicións de uso para a participación no Portal de Participación do Concello de Cullereso, cuxa última versión publicarase nesta páxina web.

Estas son as normas de participación ou tamén denominadas condicións de uso do Portal:

01

Todos os participantes ou usuarios fano voluntariamente, teñen interese persoal en participar e comprométense a respectar as normas de participación.

Ademais, as persoas que participan no Portal declaran ser persoas físicas maiores de 16 anos. Os adultos encargados de menores son plenamente responsables das súas actuacións no Portal de Participación.

02

O Portal está pensado para promover a participación transparente e veraz no municipio, polo que todos os usuarios deben rexistrarse e identificarse cos seus datos persoais.

03

Non hai limitación en canto á participación nos foros, ao número de comentarios ou propostas que deben enviar os usuarios. Non obstante, ao ser o Concello un punto de encontro cuxo obxectivo é debater, compartir e valorar propostas relacionadas coa mellora da cidade, os usuarios están obrigados a utilizalo con dilixencia e de acordo co devandito obxectivo. Por este motivo, non serán admitidos os usuarios que non compartan o obxectivo do Portal, que se dediquen a obstaculizar o diálogo ou intenten boicotear os procesos. Non se admitirá o roubo de identidade nin a duplicación. Sen trolls, sen falsificacións.

04

De conformidade coa normativa legal vixente, prohíbese o uso do Portal de Participación do Concello para fins distintos aos de debate, posta en común e valoración de propostas, e en concreto:

 • Compartir calquera contido que poida ser considerado unha vulneración en calquera forma dos dereitos fundamentais á honra, á imaxe e á intimidade persoal e familiar de terceiros ou contra a dignidade das persoas.
 • Reproducir, distribuír, compartir contidos, informacións ou imaxes que fosen postos a disposición por outros usuarios sen a súa autorización expresa.
 • Utilizar imaxes obscenas ou calquera material audiovisual ou textual que poida ofender a sensibilidade dos usuarios e/ou do persoal administrativo que participe no Portal. O usuario é responsable de posuír os dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes utilizadas.
 • O seu uso con fins publicitarios.

05

A realización dalgún dos comportamentos anteriores permitirá ao Concello suspender temporalmente a actividade dunha persoa participante, desactivar a súa conta ou eliminar o seu contido, sen prexuízo das demais responsabilidades que lle poidan ser reclamadas.

06

No caso de litixios de calquera índole ou por calquera causa entre os participantes na páxina web e/ou un terceiro, o Concello quedará exento de calquera responsabilidade por reclamacións, demandas ou prexuízos de calquera natureza relacionados ou derivados do litixio.

07

O equipo técnico do Portal poderá responder, editar ou eliminar calquera contido que se publique na plataforma despois de emitir o motivo do mesmo.

08

No caso de que o contido introducido polos usuarios incorpore unha ligazón a outra páxina web, o Concello non se fará responsable dos danos ou perdas derivados do acceso á ligazón ou aos seus contidos.

09

Ose as participantes poderán acceder, navegar e participar no Portal de Participación de forma libre e anónima. Só cando algunha das fases ou ferramentas dos procesos participativos requira identificación, solicitarase a súa inscrición.

10

Recoméndase ser preciso e conciso á hora de escribir un comentario, idea ou proposta. Para completar a argumentación pódense asociar documentos adxuntos, imaxes ou ligazóns das redes sociais.

O usuario poderá interactuar coa ferramenta intervindo, polo menos, das seguintes formas:

10.1. Foros

Na sección de foros podes participar:

 • Publicando unha nova publicación en calquera canle habilitada nos foros
 • Comentando ou respondendo ás publicacións doutros usuarios.
 • Valoración das publicacións doutros usuarios.
 • Compartindo calquera foro, canle, publicación ou comentario en plataformas alleas ao Portal.

10.2. Propostas

No apartado de propostas cidadás o usuario/a pode participar:

 • Creación dunha proposta. Cada usuario poderá rexistrar unha ou varias propostas. As propostas publicaranse automaticamente.
 • Compartir os resultados da fase de propostas

10.3. Enquisas

Na ferramenta de enquisas o usuario poderá participar:

 • Respondendo ás preguntas da enquisa.
 • Compartir e difundir a enquisa en plataformas alleas ao Portal.
 • Comparte os resultados da enquisa

10.4. Votacións

Na ferramenta de votación o usuario pode participar:

 • Votación das opcións que se consultan
 • Compartindo e difundido o voto en plataformas alleas ao Portal.
 • Comparte os resultados das votacións

11

As normas do ordenamento xurídico español rexen exclusivamente estas normas de participación ou condicións de uso. Calquera disputa, controversia ou reclamación derivada destas condicións de uso, ou o incumprimento, extinción ou invalidación destas, resolverase exclusivamente ante os tribunais competentes.

12

O Concello resérvase o dereito de revisar estas condicións de uso e a política de privacidade en calquera momento e por calquera motivo. Neste caso, os usuarios rexistrados serán notificados a través deste espazo en liña e, se continúan utilizando o Portal, os cambios introducidos entenderanse aceptados.